Aloe Organic

Politika e biskotave (cookies)

Faqja jonë e internetit përdor biskota për t’ju dalluar nga përdoruesit e tjera të faqes së internetit. Kjo na ndihmon që të mundësojnë një përvojë më të mirë, që ta përmirësojmë shërbimin tonë dhe që t’i personalizojmë përmbajtjet për ju gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit. Kjo politikë për përdorimin e biskotave (“Politika e biskotave (Cookies)”) përshkruan llojet e biskotave që ne i përdorim në faqen e internetit, si dhe qëllimet tona për përdorimin e tyre.

Për më shumë informacione lidhur me politikat tona të privatësisë, ju lutemi lexoni Politikën tonë të privatësisë.

Me kujdes lexoni këtë Politikë të biskotave, që ofron detaje lidhur me atë pse përdorim biskota dhe cilat informacione mbledhim prej juve dhe për ju.

1. Çfarë është politika e biskotave

Kur hyni në faqen tonë të internetit ose kur përdorni shërbimet tona, ALOEORGANIC.MK dhe persona të treta, të autorizuara nga ana juaj mbledhin biskota, që përmbajnë të dhëna për ju. Kjo faqe publikon politikën e përdorimit të biskotave dhe teknologjive të ndryshme në www.aloeorganic.mk (B GROUP 2022 Shkup) në faqen tonë të internetit.

I përdorim këto teknologji për t’i administruar faqet tona të internetit, për t’i analizuar trendet, për t’i monitoruar aktivitetet e përdoruesve dhe në këtë mënyrë për të mundësuar mesazhe dhe reklama të personalizuara promovuese. Kjo faqe publikon se çfarë paraqesin teknologjitë dhe të drejtat tuaja lidhur me ndryshimet dhe kontrollin e përdorimit të biskotave. Kur për herë të parë do të hyni në ndonjë faqe të ALOEORGANIC.MK mund të merrni një mesazh që ju informon se përdorim “biskota”. Duke klikuar mbi mesazhin “unë pajtohem”, mbyllja e pjesës pop-up ose duke vazhduar me përdorimin e faqes së internetit, ju deklaroni se keni kuptuar dhe u pajtuan për përdorimin e këtyre teknologjive, siç janë shpjeguar në “Politikën e biskotave”.

Në njoftimin ka një buton “Vendosja e biskotave”, me qëllim që ju vetë të zgjidhni cilat biskota do të ruhen lidhur me vizitën tuaj. Te çdo lloj i biskotave është treguar shpjegimi për ato, ndërsa shpjegim i detajuar për llojet e biskotave mund të lexoni në vazhdim të kësaj politike të biskotave.

Nuk është e detyrueshme për ti pranuar biskotat dhe pëlqimi me përdorimin e tyre mund të revokohet në çdo moment (Si ti kontrolloni biskotat, përfshirë në tekstin në vijim). Mund t’i ndryshoni rregullimet në shfletuesin tuaj për të kufizuar ose ndaluar biskotat dhe mund t’i fshini nga çdo pajisje në çdo kohë. Nëse nuk pajtoheni ose nëse i fshini biskotat, dis apjesë të faqes sonë të internetit kur i përdorni mund të mos funksionojnë siç duhet ose mund të kenë nevojë prej më shumë kohë për t’u hapur.

2. Çfarë janë biskotat?

Biskotat janë skedarë të vegjël tekstualë, pjesë të një kodi, që mund të përdoren nga faqet e internetit, me qëllim që të përmirësohet përvoja e përdoruesve. Biskotat ruhen në kompjuterin ose celularin tuaj gjatë vizitës së faqes së internetit. Herën tjetër që të vizitoni të njëjtën faqe të internetit, biskotat na mundësojnë që ta identifikojmë shfletuesin tuaj. Biskotat mund ti ruajnë preferencat tuaja dhe informacione të tjera, por nuk mund t’i lexojnë të dhënat tuaja ose informacionet nga hard disku ose ti lexojnë skedarët e tjerë të ruajtur lidhur me biskotat nga faqet e tjera të internetit.

Biskotat që janë vendosur në mënyrë direkte nga faqja e internetit ALOEORGANIC.MK quhen “biskota të faqes së parë”. Biskotat që janë vendosur nga faqe të tjera të internetit quhen “biskota të faqeve të treta”. Biskotat nga faqet e treta mundësojnë funksionalitete të ndryshme në faqen tonë të internetit, siç janë: reklamimi, funksionet e mediave sociale, analitika. Këto biskota nuk janë në pronësi të faqes ALOEORGANIC.MK dhe ALOEORGANIC.MK nuk ka kontroll mbi to dhe mbi mënyrën në të cilën do të përdoren ato.

3. Pse përdoren biskotat?

Biskotat përdoren për të kuptuar më mirë përdorimin e aplikacioneve dhe faqen e internetit nga vizitorët, si dhe për optimizimin e përvojës gjatë përdorimit. Biskotat lejojnë, në faqen që i vendos, të identifikojnë pajisjet e përdoruesve në krahasim me kyçjet dhe vizitat e mëparshme, me qëllim që të personalizohen reklamat për rëndësi më të madhe ndaj përdoruesve. Këto informacione mund të mblidhen nga të gjitha fshletuesit e internetit dhe nga të gjitha pajisjet (kompjuter, laptor, celularë të mençur, tabletet etj.), por biskotat e marketingut nuk përmbajnë të dhëna personale për përdoruesit.

Kjo faqe e internetit përdor lloje të ndryshme të biskotave. Disa biskota janë vendosur nga servise të treta që shfaqen në faqet tona, me qëllim të optimizimit të përvojës suaj në ALOEORGANIC.MK.

4. Biskotat që ne i përdorim:

Faqja jonë e internetit përdor biskota për t’ju dalluar nga përdoruesit e tjerë të faqes së internetit. Kjo na ndihmon që t’ju mundësojmë funksionalitet më të mirë kur shfletoni faqen tonë të internetit dhe gjithashtu, na mundëson që ta përmirësojmë atë. Biskotat që ne i përdorir në faqen tonë të internetit mund të kategorizohen në mënyrë e mëposhtme:

Biskota të domosdoshme (necessary cookies) lejojnë që të lëvizni nëpër faqes së internetit dhe që ti shfrytëzoni karakteristikat themelore. Pa shfrytëzimin e këtyre biskotave, nuk mund të sigurojmë përdorimin e faqes sonë të internetit.

Ne i përdorim këto biskota të domosdoshme për:

 • identifikimit të kyçjes në faqen tonë të internetit
 • qëllimet e sigurisë
 

Biskotat e performancave mbledhin informacione lidhur me përdorimin e faqes së internetit, p.sh. cilat faqe i vizitojmë dhe a ka gabime. Këto biskota nuk mbledhin informacione që mund t’ju identifikojnë dhe përdoren vetëm për të na ndihmuar që ta përmirësojmë funksionimin e faqes së internetit, që t’i mbledhin interesat e përdoruesve tanë dhe që ta matim efektivitetin e reklamimit tonë.

Ky lloj i biskotave i referohet monitorimit rreth asaj a do të ktheheni përsëri në faqen tonë të internetit. Këto biskota mund përmbajnë informacione të domosdoshme, p.sh., nga cili qytet hyni në faqen ALOEORGANIC.MK. Me rëndësi është që të theksohet se këto biskota nuk janë të domosdoshme dhe nuk ndikojnë mbi përvojën tonë duke hyrë në faqen tonë të internetit.

Biskotat e performancave i përdorim:

 • për krahasimin e analizikave të internetit: statistika për përdorimin e faqes së internetit
 • për realizimin e monitorimit të ndërlidhur: duke u mundëruar informacione kthyese subjekteve të lidhura lidhur me atë a vizitorët e faqes sonë të internetit kanë vizituar edhe faqen e tyre të internetit
 • për monitorimin e numrit të përdoruesve të faqes së internetit dhe cilën përmbajtje kanë vizituar
 • për të na ndihmuar gjatë konstatimit të gabimeve që kanë shfaqur
 • për testimin e dizajnëve të ndryshëm të faqes së internetit

Disa prej biskotave tona të performancave menaxhohen nga palë të treta. Mbi bistokat e vendosura nga palë të treta, ALOEORGANIC.MK nuk ka kurrëfarë përgjegjësi as kompetencë dhe ju këshillojmë që ti lexoni politikën e privatësisë dhe politikën e biskotave të bashkëpunëtorëve dhe partnerëve tanë, me qëllim të rritjes së sigurisë suaj.

Biskotat funksionale përdoren për të na mundësuar shërbim ose për tu ruajtur rregullimet që i keni bërë lidhur me vizitën tuaj të ardhshme.

Biskotat funksionale i përdorim:

 • për të ruajtur rregullimet që i keni kryer, siç janë madhësia e tekstit, preferencat, ngjyra etj.
 • për të ruajtur të dhënat lidhur me atë a jeni pyetur nëse dëshironi të plotësoni ndonjë pyetësor
 • disa prej biskotave tona të performancave menaxhohen nga palë të treta
 

Biskota të targetuara përdoren për të monitoruar vizitën tuaj në faqen tonë të internetit, që të na mundësojë për t’u treguar juve reklama të targetuara.

Biskotat e targetuara i përdorim:

 • për të shfaqur reklama të targetuara në faqen tonë të internetit
 • për të përmirësuar mënyrën e shfaqjes së reklamave të targetuara dhe përmbajtjes, si dhe ta matim suksesin e fushatave në faqen tonë të internetit
 

Biskotat e preferencës (Preference cookies) i mundësojnë faqes së internetit që ti ruajë informacionet që ndryshojnë mënyrën në të cilën ajo funksionon dhe mënyrën e dukjes, si p.sh., gjuha juaj e preferuar ose rajoni ku gjendeni.

Biskotat statistike (Statistical cookies) na ndihmojnë që të kuptojmë në cilën mënyrë vizitorët komunikojnë me faqen e internetit përmes mbledhjes së informacioneve në mënyrë anonime

Biskotat e marketingut (Marketing cookies) përdoren për monitorimin e vizitorëve nëpër faqeve të internetit. Qëllimi është që të shfaqen reklama që janë përkatëse dhe tërheqëse për përdoruesin individual.

Biskotat e mediale sociale (Social media cookies). Këto biskota na lejojnë që t’i integrojmë funksionet e mediavesociale në faqen tonë të internetit dhe gjithashtu, mund të përdoren për qëllimet e marketingut. Biskotat që janë vendosur nga ALOEORGANIC.MK janë nën kompetencën tonë, por biskotat që janë vendosur nga palë të treta,në këtë rast mediat sociale, nuk janën nën kompetencën tonë dhe ALOEORGANIC.MK nuk ka kurrëfarë përgjegjësi ndaj përdorimit të të dhënave të mbledhura nga persona të trera. Për t’u informuar më mirë, ju këshillojmë që t’i kërkoni dhe lexoni politikat e biskotave dhe privatësisë së këtyre palëve të treta për sigurinë tuaj më të mirë.

5. Si ta kontrollojë biskotat?

Për të gjitha biskotat nevojitet pëlqimi juaj. Pa pëlqimin e dhënë paraprakisht, nuk i vendosim biskotat në pajisjen tuaj.

Kur hyni për herë të parë në ndonjë prej faqeve të ALOEORGANIC.MK, ju mund të merrni një mesazh që ju informon se përdorim “biskota”. Mund të jepni pëlqim duke shtypur butonin përkatës në banerin që shfaqet gjatë hapjes së faqes së internetit. Duke shtypur mbi butonin “unë pajtohem”, me mbylljen e pjesës pop-up ose me vazhdimin e përdorimit të faqes së internetit, ju deklaroni se keni kuptuar dhe se u pajtuan me përdorimin e këtyre teknologjive, siç janë shpjeguar në këtë Politikë të biskotave.

Në njoftimin e lartpërmendur, ka një buton “Vendosja e biskotave”, me qëllim që ju vetë të zgjidhni cilat biskota me informacione për vizitën tuaj në ALOEORGANIC.MK do të ruhen. Më saktë, mund të zgjidhni cilat nga biskotat e rekomanduar, që nuk janë të detyrueshme, do të ruhen. Nuk është e detyrueshme që t’i pranoni biskotat dhe pëlqimi për përdorimin e tyre mund të revokohet në çdo kohë.

Përmes rregullimeve të shfletuesit të internetit, mund të rregulloni cilat biskota do t’i ruani dhe cilat nuk dëshironi t’i ruani. Gjithashtu, mund të kontaktoni kompaninë që i ka vendosur dhe e cila i kontrollon ato biskota. Për më shumë informacione, kontrolloni rregullimet në shfletuesin tuaj të internetit.

Merrni parasysh se çaktivizimi i këtyre biskotave do të ndikojë mbi funksionaliteitn e faqes së internetit dhe mund t’ju pengojë që të keni qasje në karakteristika të caktaura të faqes së internetit.

6. A pranoj biskotat përmes postës elektronike?

Postat tona elektronike përmbajnë biskota që dorëzojnë informacione lidhur me atë a keni hapur postën elektronike dhe a keni shtypur në ndonjë link të caktuar, të përfshirë në postën elektronike. Këto biskota janë unike për çdo përdorues, përkatësisht dy përdoruesë me të njëjtin mesazh kanë biskotat e tyre të posaçme dhe unike. Këto biskota shërbejnë vetëm për qëllime analizike dhe nuk përmbahen në pajisjen tuaj.

7. Si t’i fshini dhe bllokoni biskotat

Përveç përmes banerit (pjesa pop-up) për pëlqimin e biskotave, shumica e shfletuesve të internetit mundësojnë kontrollin e biskotave përmes rregullimeve të shfletuesit. Megjithatë, nëse i përdorni rregullimet për të bllokuar të gjitha biskotat (duke përfshirë edhe biskotat e domosdoshme), ndoshta nuk do të keni mundësi që të hyni në të gjitha ose në disa pjesë të caktuara të faqes së internetit.

Ndryshimi i rregullimeve tuaja rreth biskotave

Rregullimet e shfletuesit për ndryshimin e rregullimeve lidhur me biskotat zakonisht gjenden në pjesën “opsionet” ose “preferencat” në shfletuesin tuaj të internetit. Me qëllim që ti kuptoni këto rregullime, lidhjet e mëposhtme mund të jenë në dobi. Në të kundërtën, duhet të përdorni opsionin “Ndihmë” të shfletuesit tuaj të internetit për më shumë detaje.


Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

 

Më shumë informacione – që të mësoni më shumë lidhur me biskotat, duke përfshirë atë për çfarë janë vendosur biskotat dhe si t’i rregulloni dhe t’i fshini, vizitoni faqen e internetit www.aboutcookies.org8. Informacione të përgjithshme

Politika e biskotave është pjesë e Politikës së privatësisë së faqes ALOEORGANIC.MK që shpjegon çfarë bën ALOEORGANIC.MK me informacionet e mbledhura nga përdoruesit tanë. Për më shumë informacione, vizitoni Politikën e privatësisë.

Politikat mund të ndryshohen dhe rinovohen herë pas here. Ju lutemi, vizitoni politikat për t’u informuar lidhur me ndryshimet e mundshme. Nëse keni pyetje lidhur me këtë Politikë të biskotave, na kontaktoni në contact@aloeorganic.mk